1. 2000 Songtext MP3
2. Wir sind Songtext  
3. Blut an den Fingern Songtext  
4. Die Zeugen gehen Songtext MP3
5. Traum geträumt Songtext MP3
6. Warum Songtext  
7. Drama Songtext  
8. Etwas seltsam Songtext  
9. Skrupellos Songtext  
10. Dein Gesicht Songtext  


Bestellung